Index Nieuws Camera Discussie Links Credits


De laatste jaren duiken in Nederland steeds meer camera's in het straatbeeld op. Diverse gemeenten hebben camera's geïnstalleerd of zijn proefprojecten gestart. Een nog veel groter aantal gemeenten overweegt in de nabije toekomst camera's op straat te plaatsen. Bedrijven zoals winkels en banken plaatsen al veel langer camera's, vaak ook in de openbare ruimte.

Veiligheid is een van de belangrijkste onderwerpen in de politiek geworden. De belofte dat camera's de veiligheid op straat zullen vergroten maakt het gebruik ervan nauwelijks omstreden. Of lijkt dat maar zo?

Wie wat dieper graaft in rapporten en evaluaties ziet dat het resultaat van cameratoezicht omstreden is. Criminaliteit blijkt zich te verplaatsen onder invloed van camera's en het belangrijkste resultaat is vaak een "gevoel" van veiligheid.

Weinig burgers lijken zich ervan bewust dat camera's een argument zijn voor minder agenten op straat en zo bijdragen aan een verdere anonimisering van de openbare ruimte. De vraag of dat een gewenste dan wel ongewenste ontwikkeling is blijft meestal achterwege. Veiligheid is een debat-dodend middel geworden.

In de spanning tussen privacy en veiligheid is het belangrijk dat iedereen zich bewust is van de ontwikkelingen rond camera's. Waar staan ze, wie zitten erachter en wat zijn de regels?

"Spot the cam" is een project om de camera's in de Amsterdamse binnenstad in kaart te brengen. Vanaf zaterdag 19 oktober worden op deze website foto's van de camera's geplaatst en worden de locaties op een kaart aangegeven.

Vragen en opmerkingen over het project: info@spotthecam.nl
T echnische problemen met de website: webmaster@spotthecam.nl